Asociația Perspectiva Europeană, beneficiar al finanțării nerambursabile din FSE POSDRU 2007 - 2013, DMI 5.1, în baza contractului POSDRU/183/5.1/S/153620, proiect „Ocupare și integrare pentru viitor” – anunță încheierea cursului de formare profesională – inițiere pentru ocupația Operator introducere, validare și prelucrare date, derulat în regiunea Sud-Est.

Cursul de formare profesională – inițiere pentru ocupația Operator introducere, validare și prelucrare date a fost oferit gratuit şi s-a desfășurat în Galați, în perioada 3 – 28 noiembrie 2015. Beneficiarii acestui curs (25 persoane) sunt șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă, interesați de activitățile proiectului, hotărâți să se perfecționeze și să își crească șansele pentru ocuparea unui loc de muncă și reintegrarea pe piața muncii.


Cursul și-a propus ca, pe un parcurs de 80 de ore (40 de ore pregătire teoretică și 40 de ore pregătire practică), să formeze beneficiarii în utilizarea noțiunilor de bază privind gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor, organizarea activităţii proprii, utilizarea echipamentelor periferice, asigurarea securităţii datelor/ documentelor, introducerea şi validarea datelor, prelucrarea datelor, transpunerea datelor pe suport,  precum și alte aspecte legate de aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, aplicarea normelor de protecţie a mediului și aplicarea procedurilor de calitate.

Programul de formare a fost axat pe componenta practică și pe corelarea cu nevoile pieței muncii și solicitările de ocupare ale angajatorilor, pentru a crește șansele de ocupare pentru participanții la formare. Participanții la cursul de formare, care promovează examenul de absolvire, vor primi certificate de absolvire autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Biroul regional de consiliere, formare, mediere, asistență pentru grupul țintă în regiunea Sud-Est (Galați, Str. Col. N. Holban nr. 10, bloc corp C3) oferă îndrumările necesare şi este un punct de sprijin pentru o schimbare pozitivă a destinului șomerilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Mai multe informații pe site-ul proiectului: http://153620.proiecte-ue.info/
Telefon: 0786 227 921
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..