Drumul de la asistat social la contribuabil la bugetul de stat trece prin programe de instruire și formare profesională

Asociația Nativ Consult organizează joi, 17 decembrie a.c., ora 11:00, la Hotel Nova (Târgoviște, Str. Arsenalului, nr. 14, jud. Dâmbovița) conferința de închidere a proiectului „Ocupare și integrare pentru viitor”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 (POS DRU).

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 10 luni și s-a adresat persoanelor inactive și șomerilor din Regiunile de Dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.


Implementat de Asociația Perspectiva Europeană în parteneriat cu Asociația Europa Socială, Asociația Europe Generation 2020 și Asociația Nativ Consult, proiectul a avut ca scop dezvoltarea resurselor umane și creșterea ratei de ocupare în Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia. 

Cursurile de formare profesională organizate prin proiect vizează specializarea în profesia de operator introducere, validare şi prelucrare date şi de competențe antreprenoriale. În paralel, s-au  identificat oferte disponibile pe piaţa forţei de muncă, corelându-se cu pregătirea şi competenţele participanţilor la proiect în vederea sprijinirii angajării lor. Astfel, 300 persoane aparținând grupului țintă au fost consiliate și orientate profesional, 275 persoane din grupul țintă au participat la programul de instruire în Operator introducere, validare și prelucrare date și Competențe antreprenoriale, 275 persoane instruite au participat la un program integrat de mediere, 15 persoane angajate în urma programului de mediere și 100 persoane consiliate în vederea înființării unei afaceri. 
 
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0727/373631 sau accesând pagina de internet www.153620.proiecte-ue.info. Persoană de contact, Leahu Raluca Ioana, expert informare și publicitate.

Informaţii despre proiectele din fonduri europene găsiţi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.