Asociația Perspectiva Europeană în parteneriat cu Asociația Europa Socială, Asociația Europe Generation 2020 și Asociația Nativ Consult, anunta inchiderea oficiala a proiectului strategic POSDRU 181/5.1/S/153620 "Ocupare și integrare pentru viitor”.

Proiectul început în februarie 2015, și-a atins indicatorii și obiectivele pentru care a fost realizat și anume acelea de a îmbunătăți și perfecționa competențele a 300 de șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă din Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia" prin furnizarea unor măsuri gratuite de consiliere și orientare profesională, precum și două programe gratuite de formare profesională adaptate nevoilor actuale ale pieței muncii, respectiv "Competențe antreprenoriale" și "Operator introducere, validare și prelucrare date".

Ajunși așadar, la finalul perioadei de implementare a proiectului, suntem mândri să cuantificăm o serie dintre cele mai semnificative rezultate ale acestuia cum ar fi: realizarea a 2 cursuri autorizate, realizarea și multiplicarea a 275 suporturi de curs în format clasic și digital, 275 de seturi de resurse curriculare distribuite participanților la cursuri, peste 300 de șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă care au participat la sesiunile de orientare și consiliere profesională, precum și mediere pe piața muncii, comunicate de presă diseminate, realizarea și distribuirea de materiale de promovare (afișe, pliante, mape, broșuri privind proiectul și importanta perfecționării, etc.), website proiect realizat în vederea informării, promovării și diseminării rezultatelor și beneficiilor participării la programele de perfecționare (153620.proiecte-ue.info), 3 evenimente realizate în scop de promovare și diseminare a rezultatelor și surselor de finanțare, etc.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se înscrie în Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Interventie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Valoarea totala a proiectului a fost de 2.712.568 lei. Valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordate din Fondul Social European: 2.658.316,64 lei iar contributia eligibila a beneficiarului: 54.261,36 lei.

Pentru informații detaliate despre proiect, vă invităm să vizitați pagina proiectului: 153620.proiecte-ue.info.