În conformitate cu dispozițiile legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

 

 

Operatorul se obligă să pastreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastra prin intermediul site-ului 153620.proiecte-ue.info și al subdomeniilor asociate acestuia, prin navigarea pe site sau completarea unor formulare dedicate, asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

 

În conformitate cu dispozitiile legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in caliatate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

 •         dreptul la informare (art.12)
 •         dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 •         dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 •         dreptul de opozitie (art.15);
 •         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 •         dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

 

Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de operator in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate va rugam sa nu ni le furnizati.

Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteti notifica oricand acest lucru la una din adresele mentionate în pagina de contact.

 

Scopul colectării datelor

 Atunci cand furnizati datele cu caracter personal, operatorul le poate utiliza in urmatoarele scopuri declarate, daca nu se specifica în alt fel:

 •         pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta pentru nevoile dumneavoastra;
 •         transmiterii de oferte, mesaje publicitare si de marketing;
 •         informatii despre promotii prin posta si telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la prodúsele operatorului sau ale firmelor partenere;
 •         transmiterea datelor cu caracter personal partenerilor contractuali sau instituțiilor abilitate.

 

Operatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna-credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozitiile legale, protejarea si apararea drepturilor de proprietate ale operatorului, actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci cind operatorul este solicitat sa furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele date necesare indeplinirii stricte a obiectului solicitarii.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigi/dispute privind fraudele, institutiilor abilitate.

 

Utilizarea datelor statistice si a datelor anonime

Operatorul poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in urmatoarele scopuri:

 •         realizarii de rapoarte / analize;
 •         realizarii de informari in scopuri proprii;
 •         publicarii, promovarii, ofertarii serviciilor oferite de operator.